Ортопедично и рехабилитационно лечение на идиопатична сколиоза по време на растеж- част 6

Специфични цели на консервативното лечение по време на растеж

Специфичните цели на консервативното лечение по време на растеж трябва да се зададат в началото след рентгенова снимка преди самото лечение да започне. Тези цели трябва да се приемат като част от един динамичен континиум, който трябва да се адаптира по време на лечението според промените на клиничния статус на пациента (промени в деформитета, съпричастност и съгласие с лечението, предложени терапии и т.н.) От тази позиция можем да предложим следните цели:

  • Абсолютна цел: това са минималните очаквани цели на консервативното лечение. Ако не се постигне успех с нищо друго поне тези абсолютни цели трябва да се достигнат.
  • Основни цели: това са “най-добрите възможни” цели за пациентите стартиращи лечението във всяка специфична ситуация.
  • Вторични цели: това са цели-компромиси, когато стане ясно, че не е възможно да се достигнат основните цели.

Според този подход SOSOSRT достигна до Консенсус (Съгласие) (Сила на Доказателствата VI- Сила на Препоръките С ) показани в Таблица 5

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *