Упражнения срещу съпротивление с ограничаване на кръвотока като рехабилитационна модалност след ортопедична операция- ревю на риска от венозна тромбемоболия

Тази кратка статия няма претенции да изчерпва темата, а само да насочи вниманието към този въпрос! Смятам, че упражнения с турникет ще навлизат бурно във физиотерапевтичните комплекси от упражнения, които ще се дават на пациентите в България след ортопедични операции в следващите години. Не можем да седим слепи за доказателствата. Този метод ни дава добри резултати при изключително щадящо натоварване, но не можем да си позволим да работим като лаици с примитивни средства и слепи за рисковите фактори!

🔊📢 Нека заедно разгледаме тази Изключително важна тема!


⚠️ Ограничаването на кръвообръщението показва сериозни ползи при трупането на мускулна маса с натоварван 20 до 30 процента от максималното, което може да даде пациента. В сравнение, нормалното натоварване без турникет трябва да е 60-70 процента от максималното, за да се постигне ефект. Нещо, което е нужно във Физиотерапиата в Гериатрията и Нервните болести. Но дали такъв трябва да е случая с Физиотерапията в Ортопедията и Травматологията 🤕?
Имайки предвид отока, акумулирането на възпалителни вещества, метаболитини и лесната оболяемост на човек след травма/ортопедична операция, е лесно да се изкушим да започнем да прилагаме ограничаване на кръвотока.
⚠️Но в случая има нещо, което не можем да не отчетем! Тромбемболия е основен 🚩РИСКОВ🚩 фактор, който води до усложнения и смърт след травми🧟‍♀️. Тя може да засегне дълбоките вени на крайниците или белите дробове (белодробна тромбемболия).
⚠️ Дори едно тривиално неразместено счупване би могло да доведе до формирането на тромб, който може да мигрира до белите дробове. Освен наследствената обремененост, условията, за да се случи това, са описани в Триадата на Вирхов:
🚩 Застой на кръвообръщението .
🚩Травма на ендотела( вътрешния слой клетки, които тапицират съдовете).
🚩Промяна в компонентите на кръвта, които водят до хиперкоагулация
Груби турникети направени да спрат артераилното кръвообръщение са крайно неподходящи за целта и могат да доведат до травми на съдовете и застой.
⚠️ Съвременните турникети са широки минимум 10 см, за да разпределят натиска върху по-голяма площ, замерват прецизно налягането.
⚠️ Рискът от развиване на тромбоемболия скача със 100 пъти след травма и операция в първите 6 седмици, но адекватната физиотерапия, заедно с медикаменти, които резреждат кръвта, дават чудесен ефект.
⚠️ Епидемиологичните данни показват, че 1-2 човека на 1000 ще развият тромбоемболия.
⚠️ Посочената триада от фактори не изчерпва всички детерминанти, които могат да доведат до тробоза, а научните доказателства не дават достатъчно данни, за алгоритъм на действие,затова решението за турникет трябва да се вземе след лекарски преглед, основано на СУБЕКТИВНА преценка от лекар, терапевт и информирано съгласие на пациент.

Източник: https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2019.8375?fbclid=IwAR2V2ZeAFum6LxU5lCipGzF_RvzEUaNWAG125_3hTrHy9lua-ZcNhbhWWeY

Comments

comments

1 thought on “Упражнения срещу съпротивление с ограничаване на кръвотока като рехабилитационна модалност след ортопедична операция- ревю на риска от венозна тромбемоболия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *