Изглаждането на торакалната кифоза се смята за една от основните причини за прогресиране на сколиозата! При изразена торакална кифоза, е редно да се работи за възстановяне на нормалната извивка, която измерене от Th2 до Th 12, трябва да е в порядъка на 20-40 градуса. При наличие на тези градуси и при поставена диагноза Сколиоза”, всяко упражнение, при което кифозата се изглажда, би могло да задълбочи гръбначното изкривяване.

Най-опасната възраст е годината преди преди периода на бурния растеж, както и по време на пубертета. С други думи, между 10-15 годишна възраст, без да уточняване половите разлики. Освен упражнения, всякакви състезателни спортове водещи до изглаждане на кифозата биха могли също да задълбочат и ускорят развитието на сколиоза.

Примери, които можем да дадем са:
? Плуване
? Художествена гимнастика
?Танцуване

Не на последно място, трябва да сме наясно, че сколиозата може да рестартира своята бурна прогесия и през зрелите години (35-40), заради започващите се нормални дегенеративни промени по гръбначния стълб. Друга опасна възраст са късните години от живота придружени от остеопороза.

В този ред на мисли, всеки човек с гръбначно изкривяване, който приема системни кортикостероиди, е редно и да се занимава със специфични физиотерапевтични упражнения, за да подобри телодържанието си и за да не се задълбочат структурните характеристики на сколиозата.

Не ме разбирайте погрешно! Посочените спортове са чудесни, но просто не са подходяща състезателна кариера, както и лечебно средство за деца със Сколиоза, ако те искат да задържат сколиозата стабилна по време на растежа. Не ги обезкуражавайте да ги практикуват, но ограничавате интензивни тренировки. Не трябва да забравяме, че има успели спортисти със сколиоза (Юсеин Болт).

Все пак, насочете вниманието на децата към специфични физиотерапевтични упражнения. Такива могат да ви бъдат дадени от системата #СЕАС и #Шрот. За наша радост тече интензивно обучение през последните няколко години и терапевтите обучение по тези методики могат вече да се намерят в повечето градове в България.
Послание към колегите! Ако вие желаете да се занимавате с хора с гръбначни изкривявания:

⚠️Прочетете научнообоснованите ръководни принципи за консервативно лечение на сколиоза, изготвени от #SOSORT!
⚠️Изкарвайте някой от посочените курсове!
⚠️ Забравете какво са ви учили преди! 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *