Методът Шрот е една от 7 школи на мисълта, които използват специфични физиотерапевтични упражнения, за да лекуват консервативно гръбначните изкривявания. Подобно на СЕАС този метод използва специфични физиотерапевтични упражнения, които се комбинират с дихателни и мануални техники, за да се достигне до структурния лимит на кривината.

Заедно с корсеотолечението и операциите, прилагането на специфични физиотерапевтични упражнения заляга в гайдлайновете на SOSORT, като една от научно доказаните форми за лечение на идиопатична сколиоза. От упражненията се очаква стопиране на процеса на колабиране на гръбначния стълб  и евентуалното изправяне на кривината/ кривините в трите равнини на пространството. 

Цена на терапията извършена от акредитиран Шрот терапевт: 40 лв