Като всяко нещо в медицинското образование и на нервната система се гледа като на парче: периферна, централна , вегетативна, но всъщност нервната система е един непрекъснат континиум. Тя няма начало и край. Нервната тъкана се разпростира из цялото тяло и достига до всяка жизнено важна тъкан, органа и система. За да направи това, тя се промушва под, над, около и през различни тъкани в тялото, за да осигури адекватна инервация и да може да функционираме безпроблемно.

За да осъществи своята функция, когато тъканите около нея се движат… нервната тъкан прави същото. Дори когато стоите абсолютно неподвижно, нервната тъкан е подложена на ефектите на движението на диафрагмата и гръдния ви кош. Всяко едно движение на тялото ви е съпроводено с движението на периферните нерви, гръбначния мозък и дори главния мозък, както може да видите в това видео, в което е показан ядрено-магнитен резонанс на главния мозък и неговите движения.

Нервната система се движи и от тук следва да приемем, че като всяка една тъкан и тя отговаря и тя се променя на биомеханично, морфологично и физиологично ниво, когато движението я натоварва. Това наричаме и невродиманика! Можем да разделим промените предизвикани от движението на две основни групи: механични и физиологични .

Механичните промени са:

 1. Плъзгане
 2. Удължаване
 3. Компресия
 4. Ангулация
 5. Увеличена виско-еластичност
 6. Промени в напречното сечение

Физиологичните промени са:

 1. Промени в интерневралното кръвообръщение
 2. Намален акционен потенциал
 3. Намален аксонален транспорт
 4. Механочувствителност

След като уточнихме тези важни класификации е добре да установим и няколко принципа:

 1. Нервната тъкан е непрекъсната и функционира като такава въпреки анатомичните разделения, които сме създали за наше удобство.
 2. Тъканите, които я опаковат като обвивки са едни и същи и на ниво главен мозък, и на ниво гръбначен мозък, както и на ниво периферните нерви.
 3. Всякакво напрежение върху, която и да е част от нервната система ще се предаде по този континимум. Навеждането на главата ще затрудни опъването на седалищния нерв. Завърнането на главата към мобилизираната ръка ще намали напрежението по н. медианус и т.н.

Разглеждайки класификацията, която представихме до този момент, както и трите принципа представени по-горе, е лесно да установим какво е нарушена невродинамика. При нея динамичните защитни механизми, които позволяват безпроблемното движение на нервната тъкан са нарушени, което води до болка и ограничена функция.

Кои хора са застрашени нарушена невродинамика?

Това са хора, които имат промени по гръбначния стълб, които могат да доведат до механично дразнене или компресия на нервната тъкан!

Такива състояние са:

 1. Дисковата херния/протрузио,

2. Стеноза (стесняване) на гръбначно- мозъчния канал

3. Спондилолистеза

4. Радикулопатия

Невродинамиката на нервната система е интересен дял от Физиотерапията. Чрез нея можем да приложим на нашите пациенти пасивни, пасивно-активни и активни тестова/ техники/ упражнения. Във видеоканала Rehabilitation Plovdiv има много интересни видеоклипове, които демонстрират такива тестове/техники/ упражнения. Предстоим да заснемем и още такива образователни клипове, както и да спишем по-конкретни статии по темата.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *