Базиран на научни доказателства клиничен подход към идиопатичната сколиоза по време на растеж

Цели на консервативното лечение

Общи цели

Документът на „Консенсус“ от 2005 година публикуван от SOSORT , озаглавен “ Защо лекуваме идиопатичната сколиоза? Какво искаме да постигнем и да избегнем с нашите пациенти“ може да се използва като източник за специфични причини по тази тема. В сегашният документ най-общите цели са представени в Таблица 4

Целите на лечение според документа за Консеснус на SOSORT. Единствено целите, по които са постигнати 80% на съгласие са публикувани тук (в тази таблица), като се започва с най-популярните

Естетика
Качество на живот
Физически затруднения/ увреждания
Болка в гърба
Психологическо благосъстояние
Прогресия в зряла възраст
Дихателна функция
Ъгъла на Кобб
Нуждата от още лечение през зряла възраст

Целите на консервативното лечение на сколиоза могат да бъдат разделени на две групи: морфологични и функционални. Първият аспект е свързан с естетиката, която е дефинирана като първостепенната цел на лечението според експертите от SOSORT. И двата аспекта са свързани с качеството на живот, психологическото благосъстояние и физически затруднения/ увреждания (дефинирани като втора, трета и четвърта цел според експертите на SOSORT) . Поради дидактични причини целите ще бъдат представени в различен ред. Основните цели на всеобхватно консервативно лечение на Идиопатична сколиоза са както следва:

  1. Да се спре прогресията на извивката по време на пубертета ( и АКО е възможно да се редуцира)
  2. Да се предотвратят дихателни дисфункции
  3. Да се предотврати или да се повлияе болка в областта на гръбнака
  4. Да се подобри естетиката с постурална корекция

Да се спре увеличаването на извивката по време на пубертета ( и ако е възможно да се редуцира)

Наскоро, многоцентрово рандомизирано научно проучване демонстрира, че корсетолечението е ефективно за предотвратяване на прогресията на сколиоза в градуси, които я правят показана за операция (дефинирани на равно или повече от 50 градуса), макар че като средни стойности градусите на извивките не са се подобрили. Също така, дългогодишно рандомизирано научно проучване докладва, че специфичните физиотерапевтични упражнения подобряват ъгъла на Кобб при зряла възраст на скелета на пациенти с младежка идиопатична сколиоза. Сегашните доказателства предполагат, че консервативното лечение на сколиоза е ефективно при спирането на прогресията на извивката/те, както и подобряването на извивките по време на скелетна зрялост.

Възможно е и обикновено е достатъчно да се предотврати бъдеща прогресия. Според скорошни проучвания основани на критериите на SRS показаха, че е възможно да се постигне известна корекция на кривината/те.

Да се предотвратят или лекуват респираторни дисфункции

Морфологичния аспект на деформацията е тясно свързан с ефектите върху функционирането на тялото. В зависимост от ъгъла и локализирането извивката, може да засегне дихателната функция. Най-изразени промени в дихателната система се предизвикват от извивки в торакалния дял.

Да се предотврати или третира гръбначния болков синдром

Статистически разлики в наличието на болка вече се забелязва при хора със сколиоза на възраст от 20 до 30 години. В проучване продължило 40 години се наблюдава предразположеност над 3 пъти по-висока за оплаквания свързани с хронична болка и 20 пъти по-висока вероятност за инциденти на остра и стрелкаща болка, се наблюдава при хора идиопатична сколиоза спрямо контролната група. Причината за свързани с болка оплаквания най-вероятно е многофакторна по своя произход.

При възрастни с гръбначна деформация, сагиталните параметри влияят на болка най-много в сравнение големината на сколиозната извивка. Преглед на регионалното и глобално алиниране по цялата дължина в предно-задна и латерална страни, както параметрите на таза, се препоръчват поради връзка им с болката и физическите трудности. В допълнение, болката е силно свързана с триизмерната олистеза, наклона на повърхностите на телата на L3 и L4 , загубата на лумбална лордоза, както и тораколумбална кифоза.

SRS- Schwab класификацията базирана на типа на извивката и нейната големина асоциирани със специфичен индекс, който е базиран на сагиталната позиция на таза и параметрите на гръбначния стълб, показват, че са сигурни показатели и корелират с качеството на живот на възрастни с гръбначни деформации. Тази нова класификация предполага, че има специфични параметри, които могат да предскажат риска от болка и физически трудности в зряла възраст. До този момент няма проучвания, които да потвърдят, че може да се лекуват сагиталните промени по време на растеж или че консервативната терапия игра роля създаване на небалансиран гръбнак при възрастни, които преди са носили корсет, нито дали същото лечение може да предотврати бъдещи промени в сагиталния профил на гръбнака и таза. Въпреки тази празнина в знанията, има общо съгласие сред експертите, че най-доброто възможно лечение трябва да се възможно лечение трябва да вземе предвид не само корекцията на гръбначния стълб във фронталната равнина, но и поддържането или възстановяването на нормалния сагитален профил на гръбнака.

Да подобри външния вид чрез корекция на стойката

Качеството на живот се влияе значително от естетичното самовъзприемане и външен вид. Следователно, визулната корекция на деформациите на тялото свързани със сколиоза, е важен въпрос при консервативното лечение. Терапевтичните крайни резултати могат да се оценят субективно, като се използва специално създадени въпросници или обективно, като се оценява повърхностната топография или чрез фотография.

Продължете към част 6 тук…

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *