Специфични цели на консервативното лечение по време на растеж

Специфичните цели на консервативното лечение по време на растеж трябва да се зададат в началото след рентгенова снимка преди самото лечение да започне. Тези цели трябва да се приемат като част от един динамичен континиум, който трябва да се адаптира по време на лечението според промените на клиничния статус на пациента (промени в деформитета, съпричастност и съгласие с лечението, предложени терапии и т.н.) От тази позиция можем да предложим следните цели:

Според този подход SOSOSRT достигна до Консенсус (Съгласие) (Сила на Доказателствата VI- Сила на Препоръките С ) показани в Таблица 5

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *