Здравейте, това е част първа от българския превод на ръководните принципи, публикувани от SOSORT през 2016 година. Реших да се захвана с този труд, за да могат българските пациенти и здравни професионалисти да разберат как ТРЯБВА  да протича лечението на идиопатична сколиоза при деца и младежи, докато израстват. Тези ръководни принципи са изградени върху научни доказателства, публикувани до 2016 година и консенсуса/съгласието между лекари, ортезисти и физиотерапевти, за добрите практики при консервативното лечение на сколиоза.  Поради големия обем на документа ще го разделя на серии от статии с хиперлинкове, за да може да се улеснят читателите.

Първата част ще обхване резюмето, което всеки един научен документ има.

Автори на ръководните принципи на SOSORT от 2016:

 • Stefano Negrini,
 • Sabrina Donzelli,
 • Angelo Gabriele Aulisa,
 • Dariusz Czaprowski,
 • Sanja Schreiber,
 • Jean Claude de Mauroy,
 • Helmut Diers,
 • Theodoros B. Grivas,
 • Patrick Knott,
 • Tomasz Kotwicki,
 • Andrea Lebel,
 • Cindy Marti,
 • Toru Maruyama,
 • Joe O’Brien,
 • Nigel Price,
 • Eric Parent,
 • Manuel Rigo,
 • Michele Romano,
 • Luke Stikeleather,
 • James Wynne and
 • Fabio Zaina
Scoliosis and Spinal Disorders201813:3

https://doi.org/10.1186/s13013-017-0145-8

Received: 18 July 2017

Accepted: 6 November 2017

Published: 10 January 2018

История: Международното Научно Дружество за Ортопедично и Рехабилитационно Лечение(SOSORT) създава първите си ръководни принципи през 2005 г. и ги обновява през 2011 г. Наскоро публикуваните висококачествени клинични опити върху ефекта на подходите за консервативно лечение ( корсети и упражнения) за идиопатична сколиоза ни провокира  да обновим последната версия на ръководните принципи. Целта на това обновяване е ръководните принципи да са в час със съвременните научни доказателства, за да се подсигури по-бърз трансфер на знанието към клиничната практика на консервативното лечение при идиопатична сколиоза.

Метод: Лекари, научни работници и асоциирани здравни специалисти, които работят в областта на консервативното лечение на идиопатична сколиоза (КЛИС),ВВ участват в разработването на ръководните принципи от 2016 г. Бяха проведени множество литературни ревюта, които разгледаха доказателствата за КЛИС (изследване/преглед, корсетолечение, физиотерапия,  специфични физиотерапевтични упражнения  за сколиоза (СФУС) и други КЛИС). Документи, препоръки при  и таблици с практически алгоритми на действие бяха развити чрез използването на процедурата  Делфи.  Процесът беше завършен с консенсус/ съгласие на първата съвместна среща между SOSORT( Mеждународно Научно Дружество Ортопедично и Рехабилитационно Лечение се занимава с консервативното лечение на гръбначни изкривявания) и IRSSD ( Международното Научно Дружество на Гръбначни Деформации се занимава с оперативното лечение на гръбначни изкривявания), която се случи в Банф, Канада, през месец Май 2016г.

Резултати: Съдържанието на новите ръководни принципи от 2016 година включва следното: история на идиопатичната сколиоза, описания на подходите за КЛИС при различни популации с таблици с практически алгоритми за действие за клиничната практика, както и литературни обзори научните публикации и препоръки при изследване/ преглед, корсетолечение , СФУС и други КЛИС. Представените ръководни принципи съдържат общо 68 препоръки, които са разделени в следните теми: корсетолечение (n=25), СФУС за предотвратяване на прогресията на сколиозата по време на растеж (n=12), СФУС  по време на корсетолечение или хирургическо лечение (n=6),  други консервативни лечения (n=2), респираторна функция и упражнения (n=3), общи спортни дейности (n=6), изследване/ преглед (n=14). Според скалата за добавена сила и ниво на доказателствата, има 2 препоръки за корсетолечение и 1 препоръка за СФУС, които достигнаха ниво на препоръки „I“ и ниво на доказателства „II“. Три препоръки достигнаха сила на препоръчаност A, базирана на ниво на доказателство I (2 от тях за корсетолечение и 1 от тях за изследване). 39 препоръки достигнаха сила на препоръчаност B ( 20 за корсетлечние и 6 за изследване/ преглед). Номерът на всеки документ за всяко ниво на доказателство за всяко лечение е показано в таблица 8 (ще предоставя хиперлинк, когато достигна до нейния превод БЕЛ.ПРЕВ.

Заключение: Ръководните принципи на SOSORT от 2016 г.  бяха развити върху съвременните научни доказателства за КЛИС. През последните 5 години  доказателства с много високо качество започнаха да се появяват, особено в областта на ефикасността на корсетолечението  (голям многоцентров експеримент) и СФУС ( три рандомизирани научни експеримента, проведени в един център). Няколко препоръки с оценка А бяха представени. Макар че висококачествените доказателства се увеличават, хетерогенността на научните протоколи ограничават генерализацията на препоръките. Има нужда от стандартизация на научните методи за ефективността на консервативното лечение на сколиоза, както е разпознато то SOSORT   и SRS (Научното дружество за сколиоза).

 

Терминология:

N е броят научни проучвания проведени и брой/размер участвали в проучването. Източник: http://www.conceptstew.co.uk/pages/nsamplesize.html

Източник: https://scoliosisjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13013-017-0145-8#Generalinformationonidiopathicscoliosis

Част втора: Продължете тук (очаквайте скоро)

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *