Ще ви представя заключенията от 11 научни проучвания, публикувани в Pub Med през последните 3 години( 2012-2015), свързани с Кинезиотейпа/инга( за удобство ще използвам акронима КТ). Проучванията са публикувани в PubMed  и могат да бъдат открити с ключовите думи „kinesio taping”. Към всяко проучване ще бъде предоставена връзка, която ще ви отведе към конкретното проучване. Нямам за цел да вадя заключения. Просто предоставям информация, която е публична и лесна за намиране. Тази статия няма претенции за завършено и окончалтелно представяне на всички възможни проучвания. Ако откриете фактологически грешки- моля споделете ги в коментарите.

 

кинезиотейп

 

 1. Фасилитиращи и инхибиращи ефекти на Кинезиотейп: Факти или мода?

Заключение: Нито фасилитиращи, нито инхибиращи ефекти се наблюдаваха при различните апликационни техники на КТ при здрави индивиди. Клинично алтернативни методи трябва да се използват за    модулация  на мускулните действия.

Copyright © 2015 Sports Medicine Australia. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 

 1. Ефекта на кинезиотейпинга при навеждането напред в лумбалния дял на гръбначния стъбл.

Заключение: Кинезиотейпинга повлиява на мобилността на фасцията, която позволява слабо подобрение в гъвкавостта на лумбалния дял на гръбначния стълб.

 

 1. Сравнение между Кинезиотейпинг и традиционна програма с упражнения (Физиотерапия) в лечението на неспецифична болка в кръста.

Заключение: Програма  с упражнения (Физиотерапия), която включваща засилващи упражнения за абдоминалните мускули и стречинг упражнения за гърба, ишиокруралните мускули, м. илиопсоас с или без КТ беше от полза при лечението на хронична болка в кръста.

 

 1. Моментални ефекти на КТ на нервомускулното представяне на квадрицепса и баланса на индивиди подложени на реконструкция на предна кръстна вързка: Рандомизиран клиничен тест.

Заключение: КТ не променя  нервномускулното представяне на  бедрения четириглав мускул  или баланса на индивиди подложени на реконструкция на предна кръстна вързка, за която и да е от анализираните вариации.

Copyright © 2014 Sports Medicine Australia. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 

 1. Ефекти на КТ на силата на скелетните мускули- Метаанализ на сегашните доказателства.

Заключение: Макар и прилагането на КТ да има някакви терапевтични ползи, използването на КТ не подобрява силовите постижения при здрави възрастни.

 1. Ефектът на КТ върху мускулния тонус на здрави индивиди: „двойно сляпo, плацебо- контролирано кръстосано проучване“

Резултатите от проучването демонстират, че прилагането на КТ на гастрокнемиусите няма никакъв  ефект върху  мускулния тонус, разтегливостта и силата на този мускул при здрави индивиди. Въпреки това се наблюдава за кракът период от време повишаване на дейността нЕМГ на м. гастрокнемиус, след прилагане на КТ. Това предполага активиране на механизми от централната нервна система, които са без терапевтично приложение. Повече проучвания с подходящ „дизайн“ са нужни, за да се  изясни физиологичните и терапевтични ефекти на тази тейпинг техника.

 

 1. КТ намалява леко болката и инвалидността  при хронична неспецифична болка в кръста: рандомизиран тест.

Заключение:  КТ намалява инвалидността  и болката при хора с хронична неспецифична болка в кръста, но тези ефекти са твърде малки, за да бъдат клинично значими.

Copyright © 2012 Australian Physiotherapy Association. Published by .. All rights reserved.

 

 1. Ефектът на прилагането на Кинезиотейп при функционалното представяне при хирурзи, които има мускуло-скелетна болка след като извършат операция.

Данните демонстрират, че Кинезиотейпа би могъл да бъде ефективен метод, за намаляване на болки във врата и кръста и  да подобри функционалното представяне.

 

 1. Систематично ревю на ефективността на Кинезиотейпа- факт или мода? ( Бел. Ред. Това е различно проучване от по-горе публикуваното)

В тази статия  е оценен ефекта на терапевтичния Кинезиотейпинг при болка и инвалидност на участници, които страдат от мускулоскелетни , неврологични или лимфни патологии. Четири онлайн архива (CINAHL, Cochrane Library, MEDLINE, PEDro) бяха претърсени от тяхното създаване до Март 2012. В сегашната литература бяха намерени 91 контролни опита. След елиминиране, 26 от тях бяха напълно проучени. В последстия  12 срещнаха нашите критерии за включване в проучването. Последните 12 статии бяха разделени според основните патологични заболявания на учасниците : (9) мускулоскелетна, ( 1) неврологична, (2) лимфна система. Относно ефекта върху мускулоскелетните  нарушения, бяха намерени умерени  доказателства, които подържат  моменталното намаляване на болката, докато се носи кинезиотейп. В 3 от 6 проучвания намаляването на болката беше по-голямо от контролната група. Въпреки това няма доказателства , които да показват дългосрочна ефективност на Кинезиотейпа при неврлогични състояния. Относно лимфните нарушения- бяха намерени несъстоятелни доказателства. Макар че КТ има ефект при краткотрайното облекчаване на болката, няма твърди базирани на доказателства заключения за ефективността на апликацията  на повечето двигателни нарушения в обсега на патологииите. Явно е нужно повече проучване.

 

 1. Систематично ревю на ефективността на Кинезиотерйпа при мускулоскелетни наранявания.

6 проучвания отговориха на критериите ни при това ревю. Две от тези проучвания изучават мускулноскелетните наранявания на долните крайници и съобщават, че използването на КТ нямало никакъв ефект при последвалите измервания. Две проучвания изучават мускулоскелетни нарушения на гръбначния стълб. Използването на КТ значително намалило болката и увеличило обема на движение, при пациенти  с камшичен удар на шията (остър период)  моментално и 24 часа след нараняването. Въпреки това дългосрочните резултати не се различават от контролната група. Индивиди с хронична болка в кръста лекувани с упражнения и КТ, само КТ или само упражнения показват значително подобрение в краткосрочен план. Групата, която прилага само упражнения показала, значително по-малки нарушения в дългосрочен план в сравнение с другите групи. Две проучвания изучават мускулоскелетни наранявания на рамото. Първото от тхя  намерило  недостатъчни  доказателства, че КТ облекчава болката  и инвалидността пир младите пациенти с раменен периартрит, докато втората подкрепя използването на КТ при мускулоскелетни нарушения , макар че предполагаемите ползи не могат да бъдат оценени ( БЕЛ. РЕД, в търсене съм на по-добра интерпретация). Има малко високостойностни проучвания , които изучават използването на КТ след мускулоскелетни наранявания.

 

 1. Кинезиотейпинга не променя нервомускулното представяне на четириглавния мускул на бедрото или функцията на долния крайник при здрави индивиди: рандомизиран, сляп, контролиран, клиничен тест.

Апликацията на КТ на 3 от главите на квадрицепса на бедрото не доведоха до значими промени във функцията на долния крайник, баланса на стойката, и др. при здрави  жени.

Източник:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25687484

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276018

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25202177

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25027771

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829961

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613238

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22274976

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558699

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23306413

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22796389

http://cs407216.vk.me/v407216480/a3af/1TNCCLn2bZY.jpg

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *