Редно е знанието в България да се обогатява и да излезе от учебниците, които се отпечатват от различни преподаватели. Смятам, че статиите са много по-гъвкав и устойчив начин, за представяне на съвременни научни проучвания. Те спомагат за по-бързото приемане на теорията в практиката и не по-малко важното “плевене” на избуелите практики, които не отговарят на съвременната теория и доказателства.

В тази кратка статия ще ви представя модифицираната скала на Ашуърт (Ashworth). Нямам намерение да доказвам или оборвам нейната ефективност и надеждност (в тази статия). Това предстои в следващи статии, в които смятам да разгледам различните инструменти, с които да “измерим” спастичността на пациент с неврологично заболяване/травма. Виждате, че подчертавам спастичност и не използвам мускулен тонус, защото това са две различни неща, макар че в скалата е посочено, че се мери тонус. В тази статия може да прочетете малко повече по този въпрос и митовете свързани със скалата на Ашуърт и модифицирания и вариант (виж тук)

Скалата на Ashworth  е разработена като прост инструмент, с който да се оцени ефективността на лекарство против спастичност при пациенти с мултиплена склероза, което се нарича carisoprodal.  За жалост не успях да открия дигитален вариант на научното проучване, но ако имате достъп до специализирани библиотеки може да го издирите:

Ashworth B. Preliminary trial of carisoprodal in multiple sclerosis. Practitioner 1964;

23 години  по-късно  Bohannon и Smith (виж абстракт на статията тук)  модифицират скалата до днешния и вариант, който се използва за “златен стандарт” в клиничната практика. Пак ви казвам,няма да говоря в тази статия за правдивостта на това нещо, но през 21 век има вече достатъчно съмнения в ефективността на Модифицираната скала на Ашуърт. В следваща статия ще говоря повече по въпроса.

Сега ще ви представя двете скали- оригинал и модифицирана версия

 

Скала на Ашуърт

оценка 0     Няма спастичност

оценка 1      Леко повишаване на тонуса с усещане за леко закачане при флексия или екстензия на крайника.

оценка 2     По-изразено повишаване на тонуса, но крайника може лесно да се свие.

оценка  3    Значително повишаване на тонуса и трудности при пасивни движения.

оценка  4    Крайникът е ригиден във флексия и екстензия.

 

Модифицирана  скала на Ашуърт

 

оценка 0   Няма спастичност.

оценка  1    Леко повишаване на тонуса, което се изразява в “закачане” и “освобождаване” или от минимално съпротивление в края на обема на движение, когато засегнатата част(части) се движат във флексия или екстензия.

оценка 1+    Леко повишаване на тонуса, което се изразява в “закачане” и “освобождаване” и след него има минимално съпротивление през останалия (по-малко от половината) обема на движение, когато засегнатата част(части) се движат във флексия или екстензия.

оценка 2    По-изразено повишаване на мускулния тонус през по-голямата част от обема на движение, но засегнатите части се движат лесно.

оценка 4    Значително повишаване на тонуса и трудности при пасивни движения.

оценка 5    Засегнатата част (части) са ригидни във флексия и екстензия.

 

Виждате, че има лека разлика в двете скали: едната е с 5 възможни оценки, а модифицираната има 6.  Скалата е взета от това научно проучване, което ще разгледам повече в следваща статия. Няма да навлизам в повече подробности за тестуването на различните части на тялото по тези скали. Може би ще направя нова статия или серия от клипчета по този въпрос.

A review of the properties and limitations of
the Ashworth and modified Ashworth Scales as
measures of spasticity

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *