SEAS е акроним на “Scientific Exercise Approach to Scoliosis”.

 

С други думи, това е един подход, който използва специфични физиотерапевтични упражнения, за да повлияе на развитието на идиопатичната сколиоза при деца, младежи и възрастни. SEAS се развива постоянно и всяка нова научна публикация, която разширява познанията ни за идиопатичната сколиоза, води до еволюция на този метод.

Заедно с корсеотолечението и операциите, прилагането на специфични физиотерапевтични упражнения заляга в гайдлайновете на SOSORT, като една от научно доказаните форми за лечение на идиопатична сколиоза. От упражненията се очаква стопиране на процеса на колабиране на гръбначния стълб  и евентуалното изправяне на кривината/ кривините в трите равнини на пространството.  7 са признатите методики, които използват упражнения за повлияване сколиозата. В България през последните години навлезе методиката Шрот, която е една от тези 7 методики. SEAS e равностойна по ефективност на Шрот и също е част от 7-те школи на мисълта, които развиват науката и практиката на прилагане на упражнения при идиопатична сколиоза.

На 15.04.2018 година  се проведе първия курс по SEAS за физиотерапевти в България. Той завърши с изпит, който акредитира първите физиотерапевти в България по програмата SEAS за 5 години.

Първоначална консултация от Акредитиран  физиотерапевт по програмата SEAS, която включва:

  1. Измерване и функцинална оценка
  2. Обучение в активна автокорекция
  3. Предписване на индивидуален план от упражнения

Цена 50 лв

Терапия SEAS с изпълнение на упражненията под надзор от Акредитиран терапевт

Цена 50 лв

За да запишете час  ви молим да посетите тази страница, където са публикувани фирмен телефон и условия за запазване на час във Физиотерапевт БГ ЕООД. 

 

сколиоза сеас/ SEAS