КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪДОВО- МОЗЪЧЕН ИНЦИДЕНТ(Инсулт) за жалост е статия, която вече е морално остаряла и затова я местя в тази секция. Тя е писана от гост-автор и публикувана в този блог, но през годините съм достигнал до изводи, че част от срествата са непълни или неподходящи за терапия на инсулт. Оставям тази статия, за да имате  представа за типичното представяне на това доста сложно състояние от гледна точка на старата  школа в България. За годините  и времето си тя е помогнала и на мен и на други хора. Сега вече има само историческа стойност!
 Основни клинични форми :
– Мозъчен кръвоизлив
– Субарахноидален кръвоизлив
– Мозъчно размекване , вследствие на мозъчна тромбоза или мозъчна емболия
– Тромбоза на вътрешните сънни артерии
– Преходни динамични разтройства на мозъчното кръвообращение
– Венозен инсулт от възпалително и невъзпалително естество .Отпадната симптоматика е характерна главно с двигателни , сетивни , говорни ,гностични ,психични нарушения .кинезитерапия инсулт
ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ :
– Спастично повишен мускулен тонус ( за флексори – пронация на горен крайник , екстензори на долен крайник )
– Болестно усилени сухожилни и надкостни рефлекси
– Поява на патологични рефлекси
– Изчезват кожните коремни рефлекси
– Поява на болестни синкинезии
– Трофични нарушения
Тези нарушения варират в зависимост от локализацията и обема на промените настъпили в мозъка , но най – общо двигателните последици се характеризират с едностранна парализа на крайниците от срещуположната страна на увредената хемисфера със спастично повишен мускулен тонус на флексорите за горен крайник и екстензорите на долен крайник. При спастичната форма се появяват неволни движения , наречени синкинезии .
В острия период , както и по – късно може да се срещне и вяла форма на хемиплегия или продължителна вялост , понякога с проява на спонтанна спастичност , което комбинира проблема на възстановителното лечение. Кинезитерапията в I и II стадий модифизирани по Brunnstrom допълва общите грижи на болните и се състои от внимателно променяне положението в леглото ( страничен лег – надясно , наляво , тилен лег по 4-5 пъти дневно и максимум 30 мин. в позиция на увредената страна . ) .
Освен това под най – изпъкналите костни издатини ( trohater major , sacrum и т.н. ) се поставят позиционни кръгове или възглавнички . За да не се допусне хипостаза , наред с лечението чрез положение , трябва да се задълбочи и дишането 2-3 пъти дневно с дихателни упражнения.
Два са принципите на кинезитерапията в този период :
I – Крайниците трябва да се поставят в удобно физиологично положение , за да се противодейства образуването на контрактури , като особено внимание следва да се обръща на гривнена става и пръстите , колянна и глезенна става.Пасивни движения се прилагат 3 -4 пъти дневно почти в пълен обем по атономичните оси на движение на ставите , в бавен темп и плавност , без проява на рязкост от проксимално към дистално с акцент противоположно на тенденцията към образуване на контрактури. Да се обръща особено внимание на екстензията и вътрешна ротация в ТБС , екстензия в колянна става и дорзална флексия на стъпалото , а за горен крайник , отвеждане и вътрешна ротация в раменна става , екстензия в гривнена става и ставите на пръстите.
II – По – важен принцип е индивидуален подход към създаване на нов двигателен стериотип , да се активират жизнените функции
– СС дейност , дишане , подобряване трофиката на увредените мускули , запазване фукциите и подвижността на ставите в следващия период на лечение.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯкинезитерапия инсулт :

1. При болни с тежка степен на засягане ( III възстановителен стадий по Brunnstrom ) – без активна волева двигателна активност, силно изразена спастичност , тежки контрактури ,значителен проприоцептивен дефицит .
Задачи:
– Запазване на пасивните двигателни амплитуди в засегнатите крайници
– Стимулиране на синкинетичните двигателни схеми
– Подчинение на синкинетичните схеми на волевия контрол
– Етапна вертикализация и обучение в ходене по равно
– Обучение в ДЕЖ
Средства:
– Коригиращи позиции
– Избирателен лечебен масаж
– Пасивна мобилизация на засегнатите крайници
– Диагонали на Кабат
– Автопасивни упражнения за горен крайник
– Улесняване чрез рефлекси и двустранни синкинезии ( рефлекс на опъване ,асиметричен шиен тоничен рефлекс , билатерални асиметрични синкинезии )
– Дихателни упражнения
– Ходене по равен терен с помощни средства , упражнения за равновесие
– Обучение в ДЕЖ
2.При болни с умерена степен на засягане ( IV възстановителен стадий по Brunnstrom )- наличие на волеви контрол над примитивните синергии, възможност за функционално приложение в ежедневието.
Задачи:
– Извеждане на болния от примитивните двигателни схеми
– Изграждане на сложни двигателни модели с правилна траектория и значителна функционална стойност
– Обучение в автоматична двигателна дейност ( слизане по стълби и адаптация към препятствия , трениране на дисталната хватателна функция на горен крайник , обучение в ДЕЖ )
Средства:
– Упражнения за потискане на патологичния постурален тонус ( елементи на Бобат , потискащи позиции ; Бел. Ред. Тук можете да прочетете малко повече за тези позиции)
– Избирателен лечебен масаж
– Диагнали на Кабат с активен елемент
– Активни упражнения по метода на Бобат , дихателни упражнения
– Упражнения с ПНМУ ( “ сукцетивна индукция „, “ обръщане на антагонистите „, ирадиация на възбуждение – Упражнения за равновесие
– Обучение в ходене ( по равно ,по стълби , над препяствия – ДЕЖ
3.При болни с лека степен на засягане – състоянието на пациентите е със значително възстановяване и двигателни възможности, страдат предимно автоматичните движения , равновесието , дисталните финни движения на горен крайник.
Задачи:
– Да се доусъвършенстват , закрепят и автоматизират волевите движения в засегнатите крайници – Да се вградят правилни двигателни схеми в ДЕЖ
– Да се увеличи силата на активната контракция
– Да се усъвършенства координацията и равновесието
Средства:
– Диагонали на Кабат – активни срещу съпротивление
– Активни упражнения за всички мускули на горен и долен крайник , дихателни упражнения
– Упражнения за координация и равновесие
– Упражнения в ходене по равно , по стълби ,качване и слизане от превозно средство
– Ходене срещу препятствия по Бобат
– ДЕЖ

Хрета Аспарухова , магистър по кинезитерапия

Хрета по образование е магистър по кинезитерапия , , КФРМ УМБАЛ” д-р Г. Странски “,преподавател МУ – гр.Плевен , 33 год. клиничен и 26 год. преподавателски опит , Spa&Wellness експерт. Интересите и като  физиотерапевт са разнообразни, което води до участието и в много курсове  в България и Белгия.

Малка част от знанията, който натрупва в Белгия, подкрепят  педагогическия и опит  и ентусиазъм в изграждането на  програма за СДК за плевенските студенти Медицински Рехабилитатори и Ерготерапевти. Най-голям  удовлетворение  намира в различните автентични СПА и Wellness терапии и церемонии. Мотото и е :“Здраве за здравите!”.

Можете да зададете своите въпроси към Хрета на:  e- mail : wellnessxzona@abv.bg

Бъдете здрави, информирани и спокойни!Винаги търсете консултацията на здравен специалист. Тази публикация не замества такава консултация.
Ако считате, че работа ни е полезна последвайте фейсбук страницата Физиотерапевт БГ ЕООД и споделете това съдържание, за да стигне до повече хора!
___________________________________________
При въпроси или за записване на часове 0898663479 за град Пловдив, ул. Тодор Александров 7, Физиотерапевт БГ ЕООД
Instagram: fizioterapevtbg_eood
‍Facebook: Физиотерапевт БГ ЕООД

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *