Мануално мускулно тестване е процедура за оценка на функцията и силата на отделните мускули и мускулни групи, базирани на ефективното изпълнение на движението на крайника и под действието на силите на гравитацията и мануалното съпротивление. Максимална мускулна сила е максималното количество напрежение или сила, което мускул или мускулна група може доброволно да понесе при един опит, когато типа на мускулната котракция, скоростта на крайника и ставният ъгъл са посочени. За този тип тестуване ни интересуват само два типа мускулни контракции – изометрична (статична) и концентрична/ изотонични (при която мускулът се съкращава). Други видове мускулни контракции, които трябва да знаете и да включите в мускулните тествания са:  изокинетични и ексцентрични.
Концентричната контрация развива напрежение в мускула, двете залавни места се местят по-близко един спрямо друг и мускулът се съкращава.
Изометричната контракция имаме когато има напрежение в мускула, но залавните места на мускулите не променят позицията си, тоест няма движение.
Някои мускули преминават през две или повече стави. Когато тези мускули произведат едновременно движение във всички стави, които пресичат, мускулът ще достигне положение, в което ще е толкова съкратен, че няма да има възможност да произвежда ефективно движение.
В мануалното мускулно тестване се използват три функционални класификации на мускулите: мускул, който извъшва главното движение като агонист, антагонист или синергист.
Мускулната група или мускулът, който е класифициран като агонист, извършва най-голямата работа, за да се произведе движение в ставата. Мускулите антагонисти имат противоположното действие на агонистите. В известна степен антагонистът релаксира, докато агонистът извършва работа .
Синергистите са мускули, които работят заедно с агонистите, за да произведат желаното движение. Те могат да работят по три различни характерни начини: като неутрализиращи синергисти (предотвратяват нежелани движения), синергисти, които работят заедно с антагонистите, за да се произведе желаното движение или стабилизиращи синергисти, които стабилизират движението в проксималната става (близката).
Много фактори определят мускулната сила: възраст, тип, контракция, размер на мускула, скорост на контракция, мускулен тонус, позиция на ставата, умора. Други фактори като хранене, ниво на мотивация, болка, тип тяло, физическа активност, доминантен или недоминантен крайник, няма да бъдат взимани под внимание в този труд.
С възрастта, до към 28 години, силата може да се увеличава. След тази възраст силата на мускулите обикновено намалява поради намаляване на размера и броя на мускулните фибри, поради увеличаване на съединителната тъкан и мастните депа като техни заместители, намаляване енергийния капацитет на мускулите.

Повече напрежение може да бъде генерирано чрез ексцентрични контракции отколкото чрез изометрични. Концентричните контракции предизвикват  по-малко напрежение. Най-общо казано, колкото по-голямо е сечението на мускула, толкова по-голяма е и силата му. При концентричните контракции силата на котракцията намалява за сметка на скоростта, която се увеличава. Обратното е истина за ексцентричните контракции. Завъртащият ефект спрямо ставите се получава в следствие контракция на мускул и се нарича въртящ момент. Въртящият момент може да се измери като се разглежда като продукт на мускулната сила и перпендикулярното разтояние между ставните оси на ротация и мускулната сила. Оптималният ъгъл на мускула, за да произведе най-големия въртящ момент, е при ъгъл 90 градуса спрямо движещата се ос. При по-голям или по-малък ъгъл има и по-големи или по-малки, стабилизиращи, компресиращи, и разпъващи сили, приложени на ставата. Независимо от типа на мускулната контракция, мускулът се съкращава с повече сила когато е разпънат, отколкото когато е скъсен. Когато тестваме изометрично в няколко различни ъгъла, повечето мускули ще имат намалена сила в разтегнато състояние, отколкото когато са скъсени и в крайно положение.

Позицията на ставата може да бъде фактор при мануално мускулно тестване. Когато ставните повърхности са допряни една до друга, това обикновенно означава, че има максимално натоварване в ставната капсула. Обратно, при неутрална позиция на ставата, напрежението в ставната капсула е малко и това е предпочитана позиция за тестване на силата с изометричен тест, ако ставата е болезнена.

Противопоказания за мануалното мускулно тестуване са следните:
• наличието на възпалителен процес или инфекция в ставите или мускулите;
• болка, която може да повлияе на сериозността на симптомите;
• история на сърдечно-съдови проблеми;
• коремни операции;
• замайване.

Източник: http://www.scribd.com/doc/7112355/Manual-Muscle-Testing

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *