В тази статия ще обясним как може да се разпознае скъсяване на някой от мускулите мултифиди, както и хипертонус свързан с хипомобилност на фасетните стави на гръбначния стълб, също така инхибицията на мултифидите, която се асоциира с дисковигенни патологии.

 

Мускулите мултифиди в лумалният дял са малки, много важни мускули. Те се разполагат косо на сегментите като прескачат няколко сегмента и се залавят за бодлестите изразстъци запълвайки зоната непосредствено до сегментите.

 

 

Докато мускул еректор спине и другите дълги мускули движат гръбнака като цяло мултифидите осигуряват стабилността на сегментите като ореиентират сегментите един към друг. Дисфункция на мускули мултифиди често е свръзана и с дисфункция на фасетните ставички на гръбначния стълб. Ригидни, скъсени мултифиди често могат да бъдат палпирани в части от гръбнака където ставичките са хипомобилни. Мултифидите могат да се адаптират към ограничения обем на движение на ставите като се скъсяват или могат да насърчат хипомобилитета като държат фасетни ставички компресирани, променяйки тяхната способност да функционират правилно.

Мускули мултифиди могат да бъдат свързани с дискогенни дисфункции. Тонусът на тази мускули проксимално до патологии на интервертебралния дискове изглежда, че се инхибира(подтиска). В резултат слабостта в тези мускули води до повторни увреди на диска.

 

В тази статия вие ще се научите да разпознавате кога мускули мултифиди са скъсени и ще разпознавате повишен тонус свързан с хипомобилност на фасетните ставички на гръбначния стълб. Също така ще разпознавате тяхната слабост причинена от патологии на интервертебрален диск.

 

Визулана преценка

 

Хора със силно изразена лумбална лордоза, често имат скъсени мускули както еректор спине, квадратус лумборум и мускули мултифиди. Като помолите пациента да се наведе напред вие може да определите дали сегментите в лумбалния дял са блокирани в екстензионна, лордона поза или дали те могат да се флектират един спрямо друг. Пациенти които запазят лумбална лордоза докато се флектират напред имат скъсени с намалена гъвкавост еректор спине, квадратус лумборум и/или мултифиди. Когато има по-локална невъзможност да се извърши флексия, по- вероятно причината трябва да се търси единствено в скъсени мултифиди или патологично повишен мускулен тонус. Пациенти които могат да извъшат прекалено голяма флексия без особени затрдуднения в лумбалния дял на гръбначния стълб най-вероятно имат слаби или претоварени мускули мултифиди, както и другите спинални екстензори както и хронични дискогенни патологии.

 

На какво трябва да се обърне особено внимание, за да опазим здравето на клиентите ни?

 

Макар че е безопасно да прилагаме масаж на клиенти с дискови патологииважно е да се избягва стресирането на гръбнака по такива начини, че да се влоши състоянието на интервертебралните дискове. Хора с неврологични симптоми и/или болка в глутелната зона и надолу по краката не трябва да бъдат лекувани докато лумбалния им дял е във флектирано положение. Ако пациентите ви имат тези симптоми вие трябва да имате подходящото образование и тренировка, за да може да работите с тях . Това значи, че вие трябва да сте рехабилитатор, кинезитерапевт или лекар- специалист по физикална медицина. Ако пациентът има гореописаните симптоми, но няма болка в момента вие може да се опитате да лекувате свързани с мускули мултифиди дисфункции по начина, който ще бъде описан в тази статия. Просто избягвайте силно изразена флексия в гръбнака докато разполагата пациента си на кушетката.

 

Миофасциална палпация

 

Като палпирате от двете страни на гръбначния стълб на клиента докато той или тя лежат релаксирани в лицев лег изследвайте мускулите и техния тонус. Това може да се извърши по също и докато клиента е седнал или прав (Hides 2000). Трябва да има добре развита мускулатура с еднакъв размер от всяка страна на гръбнака, която да е симетрична и пропорционална, която не ви позволява лесно да стигнете до гръбначните прешлени.

 

Понякога усещате че мускулите около конкретен сегмент или сегменти имат силно изразен тонус, обем и текстура наподобяваща въже. Тези мултифиди често имат силно стабилизиращ ефект и може да се намират в близост до фасетни стави като по този начин променят техния обем и линия на движение предразполагайки ги към хипомобилитет и дори блокажи.

 

Ако намерите мускули мултифиди с гореописаните характеристики палпирайте ги внимателно, често се намират миофасциални ключови точки във фибри като причнията локална болка и чувство за блокиран в гръбнака. Палпацията може да пресъздаде и усили това чувство за уязвимост, което притеснява клиента.

 

Понякога намираме и хипотрофирала мускулатура в сравнение с мускулатурата от другата страна на гръбнака. Докато сравнявате тонуса на мускулите от двете страни на гръбнака може да усетите относителна мекота в една или повече точки. Опитайте се да я намерите точно и прецизно. Това е зоната където мултифидите са отслабени(инхибирани) и е вероятно да допринесът за сегментарната стабилност. Това е регион от гръбнака, който е уязвим на натоварвания при флексия или флексия и ротация. Когато намерите сегмент отсабен по този начин, приложете лек натсиск и го сравнете с секция секция на гръбнака. Често ще се усеща уязвима и слаба под палпиращите пръсти. Клиентът често съобщава, че чувства слабост и може да се създаде част от усещането описано по-горе.

 

Може да проверите функцията на мускулите мултифиди като помолите клиента активно да ги съкрати в конкретната зона, която изследвате. Активният тест се извършва от лицев лег като молите клиента внимателно да стегне мускулите по пръстите ви, най-често палците. Да задържи контракцията докато диша нормално.(Ricardson)

Не трябва да има движение на гръбнака или тазът, докато се извършва теста. Най- добре е първо да накарате клиента да извърши теста в зона където вече сте преценили, че тонуса и силата на мускулите е достатъчно висок, за да извърши желаната от вас контракция. Така докато задържат тази конктрацкия и под вашите насоки постепенно преместете пръстите си към зоната, в която подозирате, че има слабост. Ако има такава слабост докато придвижвате пръстите си усещате как способността на клиента да мобилизира изследваната мускулатура постепенно намалява в избраната зона.

 

Движението в сегментните стави може да се изследва като изследваме ставната игра. Клиентът е в лицев лег, палпираме процеси спинози на лумбалните прешлени и прилагаме на всеки един от тях натиск в предна посока(към повърхността на кушетката). Всеки един от процеси спинози трябва да се усеща еднакво стабилен и да поддава минимално в предна поска като го натиската. Ако спинален сегмент е с ограничена подвижност бодлестия израстък на прешлена ще се усеща „твърд“ защото прешлена няма да се измества напред. Клиенттите често ще усетят дискомфорт или остра болка когата ограниченият сегмент бъде натиснат.

Може допълнително да изследвате тези находки на болезненост и ограничен обем на движение като приложите натиска в предна посока насочен към фасетните ставички разположение от двете страни на гръбнака. С времето изследващият ще развие чувствителност към качеството на движение на подлежащите фасетни стави. Клиентите често ще потвърдят, която точно от ставичките се усеща най-уязвима, докато палпирате гръбнака.

 

 

Какво можем да направим ние?

 

Третирането на мускули мултифиди ще зависи от това какви находки сме открили докато сме изследвали. Мускули, които са с висок тонус и/или са скъсени, при тях разтеглящи движения и ставни мобилизации често ще помогнат да се възстанови нормалния обем на движение на ставните сегменти.

 

Отслабение мускули с нисък мускулен тонус и нестабилни лумбални прешление се нуждаят от подходк който е насочен засилване на контракциите и засилване на самите мускули.

В която и да е ситуация еректор спине и квадратус лумборум обикновенно имат повишен мускулен тонус и трябва да бъдат обработвани с похвати от класическия масаж. При клиенти, които имат отслабени мултифиди, понижаването на тонуса на по-големите мускули води до по лесно и ефективно трениране и засилване на мускулите мултифиди.

При клиенти със скъсени мултифиди, обработването на мускулус еректор спине и мускулус квадратус лумборум помага да се понижи обощият хипертонус и миофасциалната скъсеност в тази зона.

 

Скъсени и/или Хипертонични мускули Мултифиди

 

Скъсените и/или хипертонични мускули мултифиди трябва да бъдат обработвани като се изглади лумбалната лордоза, клиентът се поставя в лицев лег а под корема му се поставят една или две възглавници.

 

Мускулите еректор спине, сератус антериор, квадратус лумборум и косите коремни мускули обикновенно се нуждаят от известно внимание. Това може да бъде направено като се използват конвенционални масажни похвати от класическия масаж, които няма да бъдат описани в тази кратка статия.

 

Мускулите мултифиди трябва да бъдат изследвани за патологично повишен мускулен тонус и от двете страни на гръбначния стълб. Обработват се със статично омачкване с натиска и разтриване както и вибрации. След като мускулния тонус се понижи мускулите могат да се обработват надлъжно по техните влъкна, за да се разтегнат. За да се постигне това масажиста трябва да има добри палпаторни умения и познания за залавните места на мускулите. След като се обработят мускулите по този начин се пристъпва към разнообразни ставни мобилизации, които също няма да бъдат описани в тази статия.

 

Отслабени мускули мултифиди.

 

При слабост мускулите трябва да бъдат мобилизирани чрез контракции и постепенно засилване. Помолете клиента да стегне и издуе мускулите си срещу съпротивление оказано от пръсти или палци. Повечето хора не могат веднага да го направят, точно затова казваме, че мускула е инхибиран.

 

Контракциите на мускулите мултифиди се актвидират от контракциите на напречния коремен мускул. Това може да бъде научено от клиента като го помолите да глъстне пъпа към гръбнака си докато издишат. Ако те стегнат и тазовата диафракма все едно се опитват да спрът струя на урина, мускулите мултифиди се активират още повече. Добра идея е да помолите клиентите си да практикуват тези контракции седмица или две преди да пристъпите към реалното мобилизиране на мускулите по време на масажната сесия. Когато клиентите се научат да извършват тези контракции правилни може да усетим чувството на издутост и подобрен тургор в която са разположение мускулите мултифиди до гръбнака без активирането на дългите мускули като еректор спине и без движение на сегментите.

Хора с отслабение мултифиди трябва редовно да тренират тези мускули като практикуват гореописаните упражнения всеки ден. Добра идея е клиентите да използват собствентие си пръсти като практикуват контракциите, за да усеятят точно какво се случва с кръста им. След време мускулите ще се активират лесно и при заставане в лицев лег и разперван и отлепване на всички крайници от пода или балансиране на фитнес топка или просто от дейности от ежедневния живот.

 

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *