Продължаваме с втора статия, в която ще публикуваме част от ръководните принципи на SOSORT от 2016. Ако не сте чели първа част може да я видите тук.

Мандат

Това е третото издание на тези ръководни принципи, развито от Международното Научно Дружество за Ортопедично и Рехабилитационно Лечение(SOSORT). Първото издание на ръководните принципи беше създадено в Милано през 2005 г. и публикувано през 2006 г. в журнала “ Сколиоза и Гръбначни деформитети“, което беше последвано от обновяване на ръководните принципи, публикувано през 2012. В светлината на появяващите се доказателства през последните 5 години на консервативно лечение на сколиоза, решихме на го ревизираме отново. Целта на Комиетета на SOSORT беше да уеднакви гайдлайновете с новите научни доказателства и да предложи обновени препоръки, за да се подсигури възможно най-бързия трансфер на знание в клиничната практика на консервативното лечение на идиопатична сколиоза (КЛИС). В опит да се обнови всяка секция в дълбочина, беше решено следващото обновяване на ръководните принципи да се раздели на различни секции, като следващото обновяване ще бъде през 2019 година и ще се отнася за главата, която е “ Обща информация за идиопатична сколиоза“ , след това две години по-късно (2021) главата за корсетолечението ще се публикува и ще обнови сегашното знание и разбиране. Главата с упражненията ще се обнови след още две години през 2023, а оценката/ прегледа ще се обнови през 2025.

Комитет

Комитетът беше отворен за всички членове на SOSORT, които решиха да допринесат към проекта и в момента е съставен от група от членове на SOSORT, ръководена от Стефано Негрини, член на борда на съветниците на SOSORT  и бивш президент на SOSORT, подпомаган от Анхело Габриеле Аулиса, члена на Научния борд на SOSORT.

Съдържание

Съдържанието на този документ, обхващащ ръководените принципи на на SOSORT от 2016 г. на тема “ Ортопедично и Рехабилитационно Лечение на Идиопатична Сколиоза по Време на Растеж“ включва следните точки:

 

  1. Методология
  2. История на идиопатичната сколиоза
  3. Подходи на консервативно лечение на идиопатичната сколиоза при различни пациенти с практически таблици с алгоритми на за действие
  4. Ревю на литературата и препоръки при изследване/ преглед, корсетолечение, физиотерапия, специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) и  други консервативни методи

Детайлно описание на методите, които са представени в отделен файл.

 

Обхват, цел и приложение

Целта на тези гайдлайнове беше да представи базирано на научни доказателства обновено ревю на клиничните препоръки за консервативното лечение на сколиоза по време на растеж. Множеството сиви зони, важни за ежедневната клинична практика, за които не беше възможно да се предоставят базирани на научни доказателства препоръки, бяха обсъдени в множество структурирани анкети чрез метода на Делфи (виж допълнителен файл)

Ръководните принципи бяха предназначени за приложение при всички растящи пациенти с идиопатична сколиоза. Основните клинични въпроси, които те оцениха, бяха следните:

Развиване на ръководните принципи

Различни професионалисти, които се занимават с консервативно лечение на сколиоза. бяха заети в процеса: лекари със специалност (ортопеди, физикална и рехабилитационна медицина/физиатри, психиатри) и асоциирани здравни специалисти ( ортезисити, физиотерапевти, хиропрактици).

Тези ръководни принципи бяха развити от  Международното Научно Дружество за Ортопедично и Рехабилитационно Лечение (SOSORT), чиито фокус са подходите за консервативно лечение на сколиоза. Другите две международни научни дружества (общества) посветени на това да проучват и лекуват гръбначните деформации, главно се фокусират върху хирургичното лечение (SRS) или общоизследователска работа (IRSSD). SRS и IRSSD не участваха в създаването на тези ръководни принципи, макар че няколко от членовете на тези общества са също членове и в SOSORT. Също така и финалният Консенсус, който беше постигнат на общата среща на SOSORT/IRSSD.

Пациенти бяха ангажирани в разработването на тези ръководни принципи чрез Националната фондация за сколиоза на САЩ, която представлява 25000 пациенти със сколиоза

Методи

Методите са изложени в детайли в Апендикс (Допълнителен файл 1).  За  секцията, в която са описани лечебните методи, обновихме предишните извършени ревюта на литературата, като направихме от обзор от Декември 2010 до Декември 2015. Стратегиите за търсене, критериите за селекция и броят на откритите документи са включени в списък в индивидуалните секции.

Също така претърсихме на ръка абстрактите от всички срещи на SOSORT от 2010 до 2015; проверихме референциите на включените статии, както и личните файлове и знание на всички автори. За да обновим тези гайдлайнове, ревизирахме предишните.  Финалните документи, препоръки и практически таблици с алгоритми бяха развити според процедурата на Делфи включена в Апендикса (Допълнителен файл 1). След процеса на обзор се проведе финална среща на Съгласие/ Консенсус по време на съвместната среща на SOSORT  и IRSSD в Банф през 2016 г.

Класическа таблица на ниво на  доказателства (ТНД) беше възприета (Таблица 1). Както и в Италианските гайдлайново и гайдлайновете на SOSORT 2011,  нивата V и VI  бяха добавени според сесията Консенсус, която се случи по време на Срещата на SOSORT. Номенклатура за сила на препоръките (НСП) беше използвана (Таблица 2), която постулира силата, която всяка Препоръка би трябвало да има в клиничния свят, като балансира типичните фактори, които участват в това решение (пациенти, професионалисти, социални).  НСП скалата е предназначена да придружи и да подпомогне скалата за сила на доказателства и се състои от оценки A, B и C.

 

Таблица 1

Оценките за силата на доказателства в тези ръководни принципи. Въпросите за ефективност ( резултати от лечението) и диагнозата (преглед/оценка) също бяха взети предвид.

Очаквайте таблицата скоро тук…

Таблица 2 

Оценки за сила на препоръките използвани в тези ръководни принципи

Очаквайте таблицата скоро тук…

 

Прицелни потребители на ръководните принципи

Тези ръководни принципи са насочени към професионалисти, които се занимават с консервативно лечение на сколиоза и техните пациенти.

 

Обновяване

Прогнозираме, че гайдлайновете от 2016 година ще бъдат обновени от SOSORT  в срок от 3 до 5 години. Ако важни промени в практиката се появят преди този срок, по-ранно обновяване ще бъде направено.

 

Приложение

Тези ръководни принципи ще бъдат публикувани в журнала с отворен достъп „Сколиоза и Гръбначни Заболявания“ (http://www.scoliosisjournal.com/ ). Отвореният достъп ще подсигури видимостта и достъпността на световната общност от заинтересувани лица, включително учени и терапевти, които имат интерес в консервативното лечение на сколиоза, както и пациентите. Процесът на съгласие, включващ професионалисти от целия свят, би трябвало да предостави обективен документ, който широка разновидност от заинтересувани организации и трети лица могат прегледат, за да получат поглед върху различните лечебни модалности. Междувременно локални национални адаптации би трябвало евентуално да бъдат обмислени. Ръководните принципи би трябвало да служат като основа за тези национални документи. Преводи на различни езици са планирани. Тези преводи ще бъдат публикувани на Официалния уебсайт на SOSORT: http://www.sosort.mobi.

PS: С други думи, четете неофициален превод на тези ръководни принципи. Да се надяваме, че ще бъде приет за официален след неговото приключване.

Източник: https://scoliosisjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13013-017-0145-8#Generalinformationonidiopathicscoliosis

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *