6 вида раковите заболявания и Физическите упражнения

Познати са повече от 200 вида онкологични заболявания, които се изразяват в неконтролируем растеж на клетките в някоя от тъканите на тялото.  На практика безсмъртни, тези ракови клетки са едно от нещата, с които нашата имунна система се бори постоянно, но каква е реакцията им към физически упражнения? Може ли и трябва ли да правим […]

Законът на Йеркс-Додсън и Физиотерапията

Законът на Йеркс- Додсън е добре познат на всеки, който изучава Психология. Смятам, че той трябва да бъде изучаван и използван от физиотерапевтите в България. Този закон обяснява връзката между възбуждение и продуктивността,  а това са две неща, които са много полезни в нашата работа. Всеки съвременен физиотерапевт знае, че един активен и концентриран пациент/клиент […]

Колко бързо ходи Смъртта?

Има някои въпроси, който всеки човек си задава в един период от живота си: „Твърде стар ли съм вече, за да се движа?“ и „Ще живея ли още дълго?“. В един момент всички ще остареем. Ставите ни няма да са със същата гъвкавост. Сухожилията ни няма да могат да понасят големите натоварвания, които са носили, […]

Боксьорска фрактура

Истинската боксьорска фрактура е счупване на шийката на втора и/или трета метакарпални костици. Ако индивидът не е запознат с правилната техинка на удар с ръка, той/тя често нараняват шийката на четвърта или пета метакарпални костици. Често колегите ни ортопеди се шегуват, че това е фрактурата на „Пишман-боксьорите“. Механизмът на травмата е свързан с удара на […]

Петицията, която трябва да доведе до автономност

Чухте ли за Петицията, колеги? Прочетохте ли я вече? Знаете ли защо трябва да я подпишете, ако сте кинезитерапевт, рехабилитатор, мед. рехабилитатор и ерготерапевт или студент, който учи някоя от тези специалности? Ще ви дам няколко причини защо имаме нужда от Автономност!  Това е в интерес на пациентите! Тя ще даде до по-широк достъп до […]

Спортуваш ли разумно?

Не съм човек на крайностите и се опитвам да запазя ясен поглед върху нещата. Живеем в свят, който за жалост … или за радост е твърде забързан, сложен и все по-труден за разбиране. Получаваме всичко веднага, на минутата и то в големи количества. Един резултат от това, е че горе-долу половината население на планетата страда […]

Ранна история на Концепцията Бобат

Нека да ви запозная с историята на „Конценцепцията Бобат“. Вече написах една статия, обяснявайки защо не видях в Естония инхибиращи пози (тук). Сега нека научим цялата ранна история и развитие на Концепцията Бобат. Един подход от 20 век развил и оформящ и в наши дни неврорехабилитацията на болни преживели инсулт или с детска церебрална парализа. […]

Комплексна рехабилитация при Множествена склероза

Множествена склероза Въведение Множествена склероза е заболяване, което е описано за пръв път от д-р Джийн Шарко през 1868 година. Още от това време клиничните и патологичните характеристики описани от него: интенционен тремор, сакадирана  реч и нистагъм се обединяват под общото название „Триадата на Шарко“.  След проведена алутопсия, той идентифицира зони с втвърдени плаки и […]

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Типичното за хемиплегията са двигателните нарушения в резултат на увредената ЦНС. Те варират в зависимост от локализацията и обема на промените настъпили в мозъка. Най – общо двигателните нарушения се характеризират с едностранна парализа на крайниците от срещуположната страна на увредената хемисфера със спастично повишен мускулен тонус на флексорите на горен крайник и екстензорите на […]

MSIS-29 Един интересен психометричен тест за МС

Днес съм на вълна Мултиплена склероза. В Канада тази   година, Май е обявен за месец, в който хората трябва да се запознаят с това коварно заболяване( можете да прочетете повече за инициативата им тук! ). По този случай искам да споделя един интересен тест наречен: Мultiple sclerosis impact scale- 29 . Той се   състои […]